AKTUÁLNĚ
Přenosy
Z domova
Ze světa
Okresní šachy

Česká a Moravská šachová notace
V .. věž J .. kůň S .. střelec
K .. král D .. dáma p .. pěšec
+ .. šach = .. remis # .. mat
English chess notattion
R .. rook N ..knight B .. bishop
K .. king Q .. queen .. pawn
+ .. check = .. draw # .. matte
Deutsch Schach notation
T .. r Turm S .. s Springer L .. r Laufer
K .. r King D .. e Damme .. bauer
+ .. schach = .. remis # .. mat